Κόψε Ράψε Μέρες = Ημερολόγιο ΙΔΙΟ για κάθε χρονιά

Το 1582 ο Πάπας Γρηγόριος καθιέρωσε το Γρηγοριανό ημερολόγιο με απώτερο στόχο το ημερολογιακό έτος να συγχρονίζεται με τις εποχές. 423 χρονια μετά, ο Δρ.Ντικ Χένρι “έφτιαξε” ένα ημερολόγιο το οποίο δε θα αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Για να το πετύχει αυτό χρειάστηκαν κάποιες “παραδοχές”, όπως οτι τα Χριστούγεννα θα πέφτουν πάντα Κυριακή και ότι μόνο 4 μήνες θα έχουν 31 μέρες…

http://news.pathfinder.gr/scitech/news/145053.html