Κλειδώστε τα δεδομένα σας!

To εικονιζόμενο usb flash disc είναι σίγουρο ότι διασφαλίζει τα δεδομένα σας και αφού εκτός από την μεταφορά / αποθήκευση δεδομένων σε αυτό, μετατρέπετε και σε κλειδαριά. Διαθέσιμο σε 2GB και 4GB.

Περαιτέρω χαρακτηριστικά:

Μικρές διαστάσεις (1.61in x .66in x 3.3in)
Γρήγορη μεταφορά δεδομένων (Διάβασμα5MB/sec, Γράψιμο 3MB/sec)
Αντοχή
Δεν χρειάζεται περαιτέρω καλώδιο ρεύματος ή άλλο καλώδιο σύνδεσης
128 bit file encryption
Password προστασία

Πηγη: http://www.imation.com/products/micro_hard_drive/index.html

http://cybereddie.blogspot.com