Κινητά με 25 $;

Η Texas Instruments έχει αναπτύξει ένα νέο τσιπ γιατί κινητά που σύμφωνα με κάποιους μπορεί να καταστήσουν δυνατή την παραγωγή κινητών τηλεφώνων με κόστος λιγότερο από 25 $.

http://news.zdnet.co.uk/hardware/chips/0,39020354,39185441,00.htm
http://www.forbes.com/2005/01/24/cx_gl_0124templeton.html
http://www.esato.com/news/article.php/id=415
http://www.ti.com/