Κερδίζει έδαφος το Linux σε κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες

Η Βρετανική κυβέρνηση φαίνεται πως αποφάσισε και αυτό να στηρίξει το open source. Σήμερα, το γραφείο του κυβερνητικού εμπορίου (OGC) δημοσίευσε μια έκθεση όπου αναφέρει ότι το λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι σήμερα άμεσος ανταγωνιστής της Microsoft στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα το αναφέρει ως “a viable desktop alternative for the majority of government users”, δηλαδή ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση υπολογιστών γραφείου για την πλειοψηφία των κυβερνητικών χρηστών.

http://news.zdnet.com/2100-9590_22-5430998.html
http://www.nwfusion.com/news/2004/1028ukgovt.html
http://software.silicon.com/os/0,39024651,39125400,00.htm