Και η yahoo ετοιμάζει εφαρμογή για desktop αναζήτηση

Η Yahoo ανοιχτά πλέον αντιγράφει κάθε κίνηση της google, αφού πρόσφατα ανακοίνωσε πως και αυτή βρίσκετε σε στάδιο ανάπτυξης εφαρμογής αναζήτησης πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών μας.
Μετά λοιπόν το desktop.google.com ( http://www.log.gr/read.cfm?id=446 ) σύντομα θα δούμε κάτι αντίστοιχο και από την yahoo και μέχρι το τέλος του 2005 λογικά θα δούμε και την πρόταση της Microsoft.

http://www.fool.com/News/mft/2004/mft04110307.htm
http://www.forbes.com/2004/11/02/1102autofacescan03.htmlhttp://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=internetNews&storyID=6681520