Κατάσταση με τα επίπεδα ακτινοβολίας για περισσότερα από 300 κινητά τηλέφωνα

Το φόρουμ κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων, ένας Ευρωπαϊκό βιομηχανικός φορέας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους μεγάλους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, δημιούργησε μια σελίδα στον ιστοχώρο του που παρουσιάζει συγκεκριμένες τιμές ποσοστού απορρόφησης (SAR) για περισσότερα από 300 μικροτηλέφωνα. Το SAR είναι το ποσοστό στο οποίο το σώμα απορροφά τις εκπομπές ακτινοβολίας από μια κινητή συσκευή.

http://www.mmfai.info/public/sar.cfm