Κανένα Ελληνικό μνημείο στα “νέα” 7 Θαύματα του Κόσμου!

Μείνανε 7 ημέρες για τη λήξη της ψηφοφορίας για τα νέα 7 Θαύματα του Κόσμου. Η Ακρόπολη είναι 8η…

Εαν δεν έχετε ψηφίσει, έμειναν λίγες ημέρες για να το κάνετε. Αξίζει τα κλικς…

http://www.new7wonders.com