Ιστοσελίδα με αστείους νόμους και άλλα!

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε συλλογή από αστείους νόμους, πολλοί από τους οποίους είναι σε ισχύ.
Ένα παράδειγμα:
It is a capital offense to inadvertently kill someone while attempting suicide.
Location: United States, South Carolina
Επίσης υπάρχει συλλογή με αστείες φράσεις (από αυτοκόλλητα αυτοκινήτων τα περισσότερα), αστείες προειδοποιήσεις και ονόματα (η σελίδα με τα ονόματα τη στιγμή αυτή δεν είναι ενεργή).
Η ιστοσελίδα φυσικά είναι στα αγγλικά.

http://www.dumblaws.com/