Ίσως ένας λόγος για να μην αποκτήσετε iPod…

είναι ότι το συγκεκριμένο γκατζετάκι είναι αγαπημένο και του “Ανθρώπου της χρονιάς” κατά το Time Magazine, προέδρου της Αμερική George W. Bush …

http://macdailynews.com/index.php/weblog/comments/us_president_george_bush_a_confirmed_apple_ipod_user/