ΗΠΑ και Ρωσία ανακοινώνουν συμφωνία για την πάταξη της πειρατείας, το νέο σχέδιο ονομάζεται IPR!

 

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμφώνησαν να διακόψουν την λειτουργία ιστοσελίδων που διευκολύνουν την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και να αναλάβουν δράση ενάντια στους διαχειριστές τους. Σαν αποτέλεσμα αβέβαιο είναι το μέλλον για τις πολλές Bittorent και file-sharing ιστοσελίδες που έχουν την έδρα τους στην Ρωσία (π.χ. TorrentReactor, RapidGator). Η συμφωνία επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου και πιθανώς την χρήση του Αμερικανικού συστήματος των 6 χτυπημάτων από την Ρωσία.

Δεκάδες, πιθανά εκατοντάδες τέτοιες ιστοσελίδες λειτουργούν στην Ρωσία, που μέχρι τώρα θεωρούνταν ανεκτική στα θέματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η πολιτική δεν είναι αποδεκτή από τις ΗΠΑ και γι’ αυτό επιδιώχθηκε αυτή η συμφωνία. Το σχέδιο το οποίο συμφωνήθηκε ονομάζεται Intellectual Property Rights (IPR) και αποσκοπεί στην βελτίωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της επιβολής στο διαδίκτυο.

Το σχέδιο αναφέρει ότι:
Η ισχυρή προστασία των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IPR) και η επιβολή στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Με το να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των καινοτόμων και της δημιουργικής κοινότητας επιτυγχάνεται προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και ενίσχυση των θέσεων εργασίας, οδηγώντας σε μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη.
Αν το σχέδιο γίνει πραγματικότητα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον χώρο του file-sharing.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ, Ron Kirk, εκτός από την ανάληψη δράσεων επιβολής ενάντια στην μη εξουσιοδοτημένη καταγραφή ταινιών στους κινηματογράφους (camcording), έχει επέλθει συμφωνία για την “διακοπή της λειτουργίας” ιστοσελίδων που “διευκολύνουν την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων”. Εκτός από αυτήν την διακοπή – με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνει – η Ρωσία συμφώνησε να αναλάβει δράση ενάντια στου δημιουργούς και διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων αλλά και να εντείνει τις αιτήσεις για αφαίρεση συνδέσμων προς παράνομο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα από τα αποτελέσματα αναζήτησης του Google.
Ακόμα θα διεξαχθούν “ουσιαστικές διαβουλεύσεις” με τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων για να αναλάβουν δράση ενάντια στις υψηλής προτεραιότητας ιστοσελίδες. Αυτές πιθανότατα είναι όσες αναφέρονται στην έκθεση του εκπροσώπου εμπορίου των ΗΠΑ, δηλαδή οι RUTracker, RapidGator, Vkontakte και άλλες.
Υπάρχουν ακόμα δεκάδες δημόσιοι και ιδιωτικοί trackers και file-hosting υπηρεσίες με έδρα την Ρωσία, που μέχρι τώρα δεν είχαν βρεθεί στο στόχαστρο των κυβερνήσεων. Το αν αυτό θα αλλάξει ή όχι μετά από αυτή τη συμφωνία, θα το δείξει ο χρόνος.
Τέλος η Ρωσία δέχτηκε να υποστηρίξει την δημιουργία “ειδικής νομοθεσίας” για την καταπολέμηση της πειρατείας η οποία θα “δημιουργήσει ένα σωστό πλαίσιο ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, σε κατάλληλες περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας”.

 

Πηγή: http://toptech4u.gr