Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Τουρκία

H πλατφόρμα Orbit της IOΝΑ σε συνεργασία με την Τούρκικη Cybersoft, επιλέχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας για την online κατάθεση φορολογικών δηλώσεων.
Όταν το σύστημα θα είναι έτοιμο, προβλέπετε ότι θα εξυπηρετεί έως και 5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις τον μήνα.

http://biz.yahoo.com/bw/040915/155192_1.html
http://www.cwheroes.org/his_4a_detail.asp?id=4493
http://java.ittoolbox.com/news/dispnews.asp?i=121349&t=7

Orbit:
http://www.iona.com/products/appserv-enterprise.htm

Cybersoft:
http://www.cs.com.tr