Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μείωση εξόδων στην Αγγλία

Αντιθέτως με την κακή εξωτερική πολιτική της Αγγλίας, στα εσωτερικά της φαίνετε να κάνει φοβερά βήματα προόδου, ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. (e-government).
Μετά από μια ανάλυση της CapGemini η χρήση 6 (από 22) εθνικών προγραμμάτων ηλεκτρονική διακυβέρνησης, μπορούν να επιφέρουν μείωση κόστους έως και 320 εκατομμύρια Αγγλικές λίρες, αυξανόμενο εισόδημα: 60 εκ. £ και βελτίωση υπηρεσιών 1,300 εκ. £

Αυτά τα έξι έργα είναι:
Customer Relationship Management (CRM)
Mobile Working (Project NOMAD)
Planning and Regulatory Services (PARSOL)
Enterprise Workflow
Council Tax and Business Rates Evaluation (Valuebill)
Local Authority Websites (LAWs)

http://www.localegovnp.org.uk/default.asp?sID=1101309995531

Τα 22 εθνικά projects:
http://www.localegovnp.org.uk/default.asp?sID=1093959843576