Η Xandros εξαγοράσε την Linspire

Μια υποσημείωση στην ιστορία του Linux θα είναι πλέον το Linspire μιας κι η διανομή εξαγοράστηκε από την Xandros. Η συμφωνία εξαγοράς επιβεβαιώθηκε από τον Michael Robertson – δημιουργό της διανομής – ο όποιος ενημέρωσε τους μέτοχους της εταιρείας για την συμφωνία με την Xandros.
Συμφωνα με τον Michael Robertson «Το Linux διέρχεται μια περιοδο υγιους και απαραίτητης εξυγίανσης, η όποια και θα δώσει μεγαλύτερες και υγιέστερες εταιρείες οι οποίες θα καταφέρουν να προσελκύσουν μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό»
Το Linspire είχε γίνει γνωστό όταν είχε πρωτοκυκλοφορησει με το όνομα Lindows, το όποιο παρέπεμπε σαφως στην ονομασία των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Η διαμάχη για την ονομασία είχε οδηγήσει τις δυο εταιρείες στα δικαστήρια, αλλά στο τέλος διευθετήθηκε με την καταβολή εκ μέρους της Microsoft του πόσου των 20 εκατομμυρίων δολαρίων στην Linspire η οποια συμφώνησε να αλλάξει το όνομα της διανομής.
Παρεμπίπτοντος, Xandros & Linspire έχουν υπογράψει με την Microsoft συμφωνία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων της τελευταίας.

http://news.cnet.com/8301-13860_3-9982606-56.html?part=rss&subj=news&tag=2547-1_3-0-5