Η Vivodi προχωρά σε μεγάλες επενδύσεις για την κατασκευή ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών

Στην πραγματοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος για την υλοποίηση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών στην Αθήνα, καθώς και σχετικής δικτυακής υποδομής για την παροχή υπηρεσιών triple-play (τηλεφωνία, data, Internet & video) προχωρά η Vivodi Telecom.
H Vivodi Telecom, πάντα πιστή στην εταιρική της φιλοσοφία για παροχή ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης ιδιόκτητων προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής χωρητικότητας, είναι ο πρώτος ελληνικός ιδιωτικός φορέας τηλεπικοινωνιών που έχει αναπτύξει ιδιόκτητο δίκτυο πρόσβασης & backbone.

Η πρώτη φάση της υλοποίησης, που αφορά το έτος 2005, περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών και χαλκού συνολικού μήκους 100 χιλιομέτρων, το οποίο μαζί με το υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρείας θα εξασφαλίσει για τη Vivodi απεριόριστες δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων και θα να είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες όπως, video on demand, web TV, on-line gaming κ.ά.
Για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του έργου, η εταιρεία θα διαθέσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια Ευρώ, τα οποία περιλαμβάνονται στο ήδη εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα, για το έτος 2005. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κυρίως με ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου δήλωσε: «Με την υλοποίηση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών, καθώς και δικτύου πρόσβασης και της σχετικής δικτυακής υποδομής, η Vivodi θα είναι η μοναδική εταιρεία που θα διαθέτει ιδιόκτητα δίκτυα τόσο χαλκού, όσο και οπτικών ινών, γεγονός που την καθιστά εξ ορισμού πρωτοπόρο τηλεπικοινωνιακό φορέα στην Ελλάδα, ο οποίος και στηρίζεται αποκλειστικά σε δικές του υποδομές. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η εταιρεία αποκτά αυτοτέλεια τηλεπικοινωνιακής υποδομής, επιτυγχάνοντας τόσο τη δυνατότητα παροχής νέων ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε οικιακούς και εταιρικούς χρήστες, όσο και σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους».
Η Vivodi Telecom, κατανοώντας τις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής αγοράς και παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή αγορά, είναι η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, που από πολύ νωρίς έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών, έχοντας επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον τομέα αυτό. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο κόμβων DSL στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, εισάγοντας στην ελληνική αγορά πρωτοποριακές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και γρήγορου Internet μέσω ιδιόκτητης ευρυζωνικής υποδομής.

—-
(http://www.texnologia.net/article.php?story=20050114120621516)