Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου

Ένας 37χρονος τετραπληγικός είναι σε θέση να ελέγχει όλες τις οικιακές συσκευές μέσω τηλεχειρισμού. Η δυνατότητα αυτή του επιτρέπει την ανεξαρτησία του και είναι πλέον ικανός να στηριχθεί στον εαυτό του για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες και να μην εξαρτάται συνεχώς από τρίτα άτομα.
Πηγή: BBC

Περισσότερα:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3625466.stm