Η Symantec ”μπαλώνει” το Norton AV για απειλές DoS

Η Symantec ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο προβλήματα που προσδιορίστηκαν στη λειτουργία AutoProtect του Symantec Norton AntiVirus στις εκδόσεις 2004 και 2005.

Το Information-Technology Promotion Agency-Japan, IPA, ανέφερε μια κατάσταση όπου μια ανίχνευση πραγματικού χρόνου ενός συγκεκριμένου τύπου αρχείου μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση των Windows . Συγκεκριμένα, το πρόβλημα εντοπίστηκε στα modules Auto-protect και SmartScan, τα οποία προκαλούν την εμφάνιση μπλε οθόνης (BSOD – Blue Screen Of Death) στα λειτουργικά συστήματα Windows NT, 2000 και XP.

Επηρεάζει τα:
Symantec Norton AntiVirus 2004
Symantec Norton Internet Security 2004 (Professional)
Symantec Norton System Works 2004 (Professional)
Symantec Norton AntiVirus 2005
Symantec Norton Internet Security 2005
Symantec Norton System Works 2005 (Premier)

Περισσότερα στο
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2005.03.28.html