Η RIAA υποστηρίζει ότι η αντιγραφή CDs σε iPods είναι παράνομη

Η RIAA και ηο MPAA προσπαθούν να υποστηρίξουν ότι η αντιγραφή CDs σε έναν υπολογιστή κι εν συνεχεία να μεταφερθούν σ’ ένα iPod, δεν ήταν και δεν αποτέλεσε ποτέ νόμιμη χρήση.
Μια έκθεση από το Electronic Frontier Foundation, λέει ότι 14 οργανισμοί συμπεριλαμβανομένων και των RIAA και MPAA, έχουν υποβάλλει αίτημα σαν μέλη του Digital Millennium Copyright Act’s, για επανεξέταση του ζητήματος της νομιμότητος των πνευματικών δικαιωμάτων των αντιγράφων.
Αυτό σημαίνει ότι, στην ουσία, όλα τα δικαιώματα στο αντίγραφο τα κατέχει ο ιδιοκτήτης πνευματικών δικαιωμάτων.
Δεδομένου ότι οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων δεν έχουν χορηγήσει την άδεια να κάνει κάποιος πχ αντίγραφο ενός τραγουδιού, κατά συνέπεια με το γράμμα του νόμου, κανείς άλλος δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Μέσα στον αμερικανικό νόμο, η “δίκαιη χρήση” είναι μια εξαίρεση που μεταξύ άλλων, επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν αντίγραφα με κάποιους περιορισμούς. Έτσι το να κάνει κανείς ένα αντίγραφο του CD για την προσωπική του χρήση είναι στο πλαίσιο της δίκαιης χρήσης– εξάλλου έτσι λειτουργεί ο νόμος πνευματικών δικαιωμάτων εδώ και αρκετό καιρό.
Αλλά αυτές οι νέες αξιώσεις δείχνουν ότι το δικαίωμα μεταφοράς του περιεχομένου του CD στο MP3 δεν δόθηκε ποτέ ρητώς, και ότι για κάποιους λόγους, η νόμιμη χρήση δεν ισχύει.
Η επίπτωση είναι ότι όλο αυτό τον καιρό όλοι οι παραπάνω επιτρέπαν στους χρήστες να κάνουν ταινίες και MP3s από τα CDs που αγοράσθηκαν νόμιμα και για προσωπική χρήση.
Η RIAA επίσης υποστηρίζει ότι η ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων έχει αυξήσει μόνο τη νόμιμη πρόσβαση στις εργασίες πνευματικών δικαιωμάτων.

http://www.macworld.co.uk/news/index.cfm?home&NewsID=13879
http://www.vnunet.com/vnunet/news/2150479/riaa-aims-ban-cd-ripping