Η παράνομη διακίνηση αρχείων πέφτει!

Μετά την νίκη της RIAA επί του Grokster και τη διαταγή παύσης λειτουργίας, η κίνηση στα P2P έπεσε για πρώτη φορά αντί να ανεβαίνει! Βέβαια εδώ γεννιέται το ερώτημα: ποιος παρακολουθεί την κίνηση αυτή και πως ειναι μετρήσιμη?

Πηγη: http://www.betanews.com/
http://cybereddie.blogspot.com