Η Microsoft θα απλοποιήσει την ενεργοποίηση των XP με το SP3

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα απλοποιήσει την ενεργοποίηση των XP, με την εγκατάσταση των Windows XP SP3 το πρώτο εξάμηνο του 2008.
Οι νέες εγκαταστάσεις των Windows XP SP3, θα δώσουν στους χρήστες την ίδια περίοδο επιείκειας -30 ημέρες- που προσφέρεται αυτήν την περίοδο στα vista προτού εισαγάγουν ένα κλειδί ενεργοποίησης προϊόντων -τον κώδικα 25 χαρακτήρων που αποδεικνύει ότι το αντίγραφο είναι νόμιμο.
Όπως στα Windows Server 2003 SP2 και στα Windows Vista, οι χρήστες μπορεί τώρα να ολοκληρώσουν την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος χωρίς την παροχή ενός κλειδιού προϊόντος, κατά τη διάρκεια μιας πλήρους εγκατάστασης των Windows XP SP3. Το λειτουργικό σύστημα θα προτρέψει το χρήστη για ένα κλειδί προϊόντων αργότερα ως τμήμα του Genuine Advantage.
Με τις προηγούμενες εκδόσεις των Windows XP, οι χρήστες πρέπει να εισαγάγουν το κλειδί ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης, όπου η χρησιμοποίηση ενός άκυρου κλειδιού εμποδίζει την εγκατάστασή τους.
Σημειωτέον ότι η αλλαγή δεν ισχύει για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις Windows XP που αναβαθμίζονται με το SP3.

http://www.computerworld.com