Η Microsoft κυκλοφορεί σύντομα το ‘απόλυτο’ πληκτρολόγιο

Η Microsoft πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο πληκτρολόγιο με πολύ καλό σχεδιασμό, ασύρματη λειτουργία μέχρι και από 10 μέτρα απόσταση, οπίσθιο (backlit) αυτόματο φωτισμό που φωτίζει το πληκτρολόγιο αναλόγως τον φωτισμό που υπάρχει στον χώρο που το χρησιμοποιείται και πρόσθετα πλήκτρα που θα εκμεταλλεύονται τα Windows Vista.

http://www.microsoft.com/hardware/ultimatekeyboard/docs/Hardware_RELEASE_062206.html