Η Microsoft ανακοινώνει την τιμή και πληροφορίες για το SQL Server 2005

Ο νέος SQL Server θα κυκλοφορήσει σε τέσσερις (4) εκδόσεις:
την επιχειρηματική έκδοση (Enterprise), την τυποποιημένη έκδοση για τις μέσου μεγέθους επιχειρήσεις (Standard), την έκδοση ομάδας εργασίας (Workgroup) για τις SMEs, και την Express Edition μια δωρεάν έκδοση για απλές βάσεις δεδομένων.

http://www.microsoft.com/sql/2005/
http://www.computerworld.com/softwaretopics/software/story/0,10801,100041,00.html
http://www.itnews.com.au/newsstory.aspx?CIaNCID=43&CIaNID=17984
http://www.cio-today.com/wrldwd/story.xhtml?story_title=Microsoft-Unveils-SQL-Server—–&story_id=30781&category=wrldwd
http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=1021918
http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=60403699