Η Lannet καταβάλλει Εγγυητική ύψους ευρώ 3 εκατ. υπέρ ΟΤΕ

Η εταιρεία Lannet Communications ανακοινώνει οτι προέβη σε δέσμευση των απαραίτητων κεφαλαίων και το αργότερο εντός 48 ωρών πρόκειται να καταβάλλει στον ΟΤΕ εγγυητική επιστολή ύψους ευρώ 3 εκατ. σε συνέχεια της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών της 26ης Ιανουαρίου, η οποία απέρριψε την αίτηση προσωρινής διαταγής επί ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας μας εναντίον του ΟΤΕ.

Η εταιρεία προχωρά στη συγκεκριμένη ενέργεια αφού η διοίκησή της εξάντλησε, ως όφειλε, όλα τα ένδικα μέσα για την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων της.

Με τη καταβολή της εγγυητικής επιστολής η εταιρεία αναμένει την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου της όπως άλλωστε έχει δηλώσει ο ΟΤΕ με την ανακοίνωση του της 24ης Ιανουαρίου.

Η εταιρεία θέλει να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι οι επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία από τη διακοπή της διασύνδεσης ήταν περιορισμένες και μόνο κατά τις πρώτες ώρες της διακοπής. Η εταιρεία σήμερα έχει αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα και εξυπηρετεί σχεδόν το σύνολο της κίνησης αξιοποιώντας τη πλεονάζουσα χωρητικότητα που προέκυψε από τη συγχώνευση των δικτύων της Lannet με την TelePassport, αλλά και με αναδρομολόγηση της κίνησης.

Κατά συνέπεια η διοίκηση εκτιμά οτι οι οικονομικές επιπτώσεις από την διακοπή αυτή στα αποτελέσματα της εταιρείας του τρέχοντος μήνα είναι μέχρις στιγμής επουσιώδη.
http://www.presspoint.gr/release.asp?id=104092