Η ΙΒΜ προωθεί το AJAX

Πολλές μεγάλες εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν το AJAX, ένα εξελισσόμενο σύνολο εργαλείων και προτύπων για τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών του ιστού, που απλοποιούν το browsing και την πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στο ανοικτό πρόγραμμα AJAX είναι η IBM, Google, Novell, Oracle, Mozilla Corp., Yahoo, BEA, the Eclipse Foundation, Openwave Systems, Red Hat, και Zimbra.
Μαζί θα εστιάσουν στην καθιέρωση της καθολικής συμβατότητας του AJAX μεταξύ του υλικού υπολογιστών, των λειτουργικών συστημάτων, και άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Το αρχικό πλεονέκτημα του AJAX –(Asynchronous JavaScript and XML) — είναι ότι εξαλείφει την ανάγκη της ανανέωσης ενός browser χειροκίνητα, για να στείλει ή να πάρει πληροφορίες από τον ιστό. Μάλλον, οι πληροφορίες είναι αυτόματα ενημερωμένες και διαθέσιμες on-demand, επιτρέποντας στους χρήστες το “drag and drop” ή να εισάγουν δεδομένα και να πάρουν απάντηση.
Μπορεί να μειώσει τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρώσουν μια συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου, παραδείγματος χάριν, είπε ο εκπρόσωπος της ΙΒΜ Ari Fishkind.”Καθένας που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο θα δει αμέσως πόσο γρηγορότερα μπορεί να πλοηγηθεί τον Ιστό.”

Το AJAX, παρόμοιο με την τεχνολογία υπηρεσιών Ιστού, μπορεί να υιοθετηθεί επαυξητικά στις υπάρχουσες εφαρμογές και τους ιστοχώρους, καθιστώντας τες οικονομικώς πιό αποδοτικές και εύχρηστες.

Για να επιταχύνει την υιοθέτηση του Ajax από τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη λογισμικού, η ΙΒΜ θα διανείμει το λογισμικό της στην Eclipse και Mozilla, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν και να διορθωθούν νέες εφαρμογές AJAX.

http://www.spotlightingnews.com/article.php?news=1984
http://www.toptechnews.com/news/Tech-Titans-Launch-Ajax-Initiative/story.xhtml?story_id=00200076FWEM