Η Apple Inc προτείνει …

…να μην κάνετε αναβάθμιση ακόμα σε windows vista γιατί το software της, iTunes , δεν είναι ακόμα 100% compatible με τα Vista. Κάποια από τα bug είναι ότι δεν θα μπορείτε να παίζετε μουσική που αγοράσατε από το apple store , δεν θα μπορείτε να αλλάξετε τα settings στο iPod και άλλα…

ΠΗΓΗ: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305042

FIX: http://www.apple.com/support/downloads/itunesrepairtoolforvista10.html