Η Ανοδος Α.Ε. διαθέτει τα προϊόντα FileMaker

Η Ανοδος Α.Ε. – Adobe Authorized Distributor – ανακοινώνει την άμεση διαθεσιμότητα, τα προϊόντα FileMaker. Ειδικότερα, την έκδοση FileMaker Pro 8.5 Extended, της οποίας, ένα από τα βασικότερα νέα χαρακτηριστικά, είναι η δυνατότητα μεταφοράς από παλαιότερες εκδόσεις του FileMaker (προγενέστερες της έκδοσης 7 – οι οποίες δεν υποστήριζαν Unicode κωδικοποίηση ) των βάσεων δεδομένων, εύκολα και χωρίς κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

Άλλες δυνατότητες συμπεριλαμβάνουν, τη διαχείριση κειμένου ανεξαρτήτου γλώσσας στην οποία είναι γραμμένο, τόσο σε θέματα εισαγωγής/εξαγωγής κειμένου, όσο και αποστολής τους με email. Ακόμα διαθέτει επιλογή ορθογραφίας και στην έκδοση Windows και στην έκδοση MAC.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ανοδος Α.Ε. http://www.anodos.gr – 210 9717 016