Η AMD παρουσιάζει τσιπ για φορητά video players

Η Advanced Micro Devices Inc. (AMD) έχει αναπτύξει ένα χαμηλής κατανάλωσης τσιπ που πιστεύει πως θα κάνει τα φορητά video players πιο “ελκυστικά” μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την μεταφορά περιεχόμενου στις συσκευές. Η επιχείρηση αναμένεται να αναγγείλει το τσιπ στην International Consumer Electronics Show (CES) την Δευτέρα.

http://www.amd.com/auproductbrief
http://www.pcworld.idg.com.au/index.php?id=1389709027&eid=-108
http://www.webpronews.com/news/enterprisenews/wpn-40-20050104AMDFocusesOnPortableMediaPlayers.html