ΓΙΑ ΟΛΑ… ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ, με αφορμή τη δημοσιότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής τηλεπικοινωνιακού παρόχου και επιθυμώντας να συμβάλλει στην ορθή και πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, γνωστοποιεί τα εξής:

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να επιστρέψουν στον ΟΤΕ από δίκτυο άλλου παρόχου, μπορούν να καταθέτουν το αίτημά τους σε οποιοδήποτε από τα 370 καταστήματα του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το αίτημα σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος (π.χ. ΕΕΤΤ, άλλο πάροχο). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν και το «134».

Όταν ένας καταναλωτής κάνει αίτηση για να μεταβεί από το δίκτυο του ΟΤΕ στο δίκτυο κάποιου άλλου παρόχου, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, που έχει οριστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται από τον πάροχο για την πραγματική εικόνα / χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην ταλαιπωρείται στο μεσοδιάστημα αναζητώντας ποιος είναι υπεύθυνος για τυχόν καθυστέρησή του. Ο πάροχος γνωρίζει τις υποδομές που διαθέτει σε κάθε περιοχή και τους χρόνους υλοποίησης που απαιτούνται και ορίζονται από την ΕΕΤΤ (και που επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό χρόνο για την ενεργοποίηση μιας τηλεφωνικής ή / και ευρυζωνικής σύνδεσης).

Η διαδικασία είναι η εξής:
1. Ο καταναλωτής καταθέτει το αίτημά του εγγράφως στον πάροχο που επιθυμεί.
2. Ο πάροχος καταθέτει ηλεκτρονικά το αίτημα στον ΟΤΕ μέσω συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης αιτημάτων που έχει υλοποιήσει ο ΟΤΕ, ειδικά για τις άλλες εταιρείες – παρόχους.
• Ο ΟΤΕ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν η εγγραφή σε άλλο πάροχο έχει γίνει αυθαίρετα ή όχι, καθώς δεν λαμβάνει τις υπογεγραμμένες αιτήσεις των συνδρομητών από τις εταιρείες, παρά μόνο τα αιτήματα των παρόχων, όταν αυτά κατατίθενται στο σύστημα της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.
3. Ο ΟΤΕ υλοποιεί τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες, εφόσον είναι (τεχνικά) εφικτό, και ενημερώνει τον πάροχο, με προϋποθέσεις και χρόνους που ορίζει η ΕΕΤΤ.
4. Ο πάροχος συνδέει τη γραμμή του πελάτη με το ιδιόκτητο δίκτυό του και ενημερώνει τον καταναλωτή.

Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος μόνο για το τρίτο σημείο της παραπάνω διαδικασίας.

Υπεύθυνη για την τήρηση του υγιούς ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες είναι η ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ φροντίζει για την ισότιμη μεταχείριση πελατών του και παρόχων και δεν είναι σε θέση να παρακάμψει ή να επισπεύσει την προβλεπόμενη από την ΕΕΤΤ διαδικασία. Οι καταναλωτές μπορούν να καταγγέλλουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, είτε στην ΕΕΤΤ, είτε στον Συνήγορο του Καταναλωτή, είτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

http://www.ote.gr/anakoinshow.asp?cat=3&id=812