Φορετό … mousepad

Δείτε και ένα mousepad που μπορείτε να το … φορέσετε για να ακουμπάτε πάνω του το ποντίκι σας… Προσοχή μόνο μη ξεχαστείτε και βγείτε έξω μαζί του και σας πάρουν στο ψιλό 🙂

http://www.kmat.ndo.co.uk/cool.html