Εταιρείες τεχνολογίας που συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών συστημάτων των Ολυμπιακών αγώνων

Δείτε μια συνοπτική λίστα από μερικές εταιρείες που συνεργάζονται για την καλή λειτουργία των συστημάτων των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας.
Isilon Systems, IBM/E Team, AT&T, Infonet Services Corp./Boingo Wireless, IlLoop Mobile, Intelsat, ZTE, Tyco Telecommunications κ..α

http://www.networkingpipeline.com/showArticle.jhtml?articleID=29106069