Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows (Μάρτιος 2005)

Αυτό το εργαλείο ελέγχει online τον υπολογιστή σας για προσβολές από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Blaster, Sasser και Mydoom) και βοηθά στην αφαίρεση της μόλυνσης, αν υπάρχει.
Κάθε μήνα θα προσφέρεται και μια νέα έκδοση του εργαλείου. Επίσης εναλλακτικά μπορείτε να ανακτήσετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας και να το εκτελέσετε τοπικά.

Λεπτομέρειες: Microsoft Malicious Software