Επιτυχής η πιλοτική διάθεση των υπηρεσιών triple-play από τη LANNET στα 2 Mbps

• High Quality Video με μόλις 1.3 Mbps

H πιλοτική διάθεση των υπηρεσιών triple-play από τη Lannet στη περιοχή των Αθηνών συνεχίζεται με επιτυχία. Στους οικιακούς χρήστες που συμμετέχουν έχει ήδη παραχωρηθεί μία σύνδεση DSL Net home by Lannet και ένα set-top-box (αποκωδικοποιητής). Με τον τρόπο αυτό τους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθούν ταυτόχρονα ταινίες, τηλεοπτικά κανάλια, να ακούν μουσική (Video/Audio on Demand), να τηλεφωνούν, να αποστέλλουν fax και να έχουν γρήγορη πρόσβαση στo Internet μέσω του ιδιόκτητου δικτύου της Lannet.

Η Lannet χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ‘Cultis’ της Orbitech, αποδεικνύει ότι έχει τη μοναδική ικανότητα να υποστηρίζει ταυτόχρονα όλες αυτές τις υπηρεσίες σε πολύ υψηλή ποιότητα, με συνολική ταχύτητα σύνδεσης μόλις 2 Mbps! Το γεγονός αυτό υποδηλώνει το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας αυτής, η οποία μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό χρηστών προσπερνώντας με επιτυχία τους όποιους περιορισμούς ποιότητας της υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής της χώρας.

Την πειραματική αυτή εφαρμογή σε περιορισμένο αριθμό συνδρομητών (2 γεωγραφικά διαμερίσματα της Αθήνας), θα ακολουθήσει εμπορική διάθεση σε ευρύτερη κλίμακα στην Αττική αρχικά, αλλά και στην περιφέρεια αργότερα.

Το περιεχόμενο των υπηρεσιών του Nethome θα εμπλουτίζεται συνεχώς ποιοτικά και ποσοτικά, δεδομένου ότι η Lannet βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης συνεργασιών με εταιρείες παροχής περιεχομένου ήχου & εικόνας στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Οι υπηρεσίες αυτές προβλέπεται να επεκταθούν και στον χώρο του IPTV, παρέχοντας στους συνδρομητές και την υπηρεσία του ζωντανού τηλεοπτικού προγράμματος επίλεκτων καναλιών.

Με το νέο αυτό φάσμα υπηρεσιών Net home by Lannet, η Lannet αλλάζει ριζικά το τοπίο των τηλεπικοινωνιών και της ψυχαγωγίας, προσφέροντας στους συνδρομητές της την πρώτη ουσιαστικά εφικτή εφαρμογή triple-play στην Ελλάδα.

http://www.presspoint.gr/release.asp?id=94849