3 επικίνδυνες τρύπες στον ΙΕ…

Απενεργοποίηση της υποστήριξης του Active X support, απενεργοποίηση των επιλογών “drag-and-drop” ή “copy-and-paste files” στις σελίδες του web, ή αλλαγή browser προτείνει το Secunia. Τα προβλήματα αφορούν τον ΙΕ 6.0 και τα Win XP SP2 με όλα τα γνωστά patches της ΜS εγκατεστημένα.

Έχουν εντοπισθεί 3 πολύ επικίνδυνα προβλήματα στον IE, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από hackers για να πάρουν των έλεγχο του PC, χωρίς καμιά ειδοποίηση. Πχ. hackers θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν στο PC dialers προς πορνογραφικά sites, που να λειτουργούν χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης. Το Secunia, που θεωρεί τις συκεκριμένες ευπάθειες εξαιρετικά κρίσιμες, ενημέρωσε την Microsoft εδώ και 2 μήνες χωρίς να υπάρχει μέχρι τώρα κάποια ανταπόκριση.

Σχολιάζοντας, στελέχη της Microsoft έλεγαν ότι ένα ημιτελές patch είναι πολλές φορές χειρότερο από κανένα patch. Θέλουν, λοιπόν, να κάνουν εξαντλητικό έλεγχο στο patch που έχουν φτιάξει προτού το δημοσιεύσουν και αυτό θα πάρει χρόνο.

Στο παρακάτω link υπάρχει online test για να δεί όποιος ενδιαφέρεται άν ο υπολογιστής του είναι ευάλωτος:
http://secunia.com/internet_explorer_command_execution_vulnerability_test/

Περισσότερα:
http://www.earthtimes.org/articles/show/1150.html
http://secunia.com/advisories/12889/