Επέκταση της δοκιμαστικής περιόδου των Vista από 30 σε 120 ημέρες: Bug ή σκόπιμο λάθος από την MS;

Σύμφωνα με το portal DailyTech, είναι δυνατόν με την παράθεση μιας απλής εντολής στο πεδίο Run (Εκτέλεση) των Windows Vista να επεκτείνει κανείς την δοκιμαστική περίοδο των νέων Windows από 30 σε 120 ημέρες.

Η εντολή είναι

slmgr –rearm

Αν και αρχικά φαίνεται ότι είναι bug από τις beta εκδόσεις των Vista, ήδη πληθαίνουν οι φήμες ότι πρόκειται για σκόπιμη “παράλειψη” των προγραμματιστών της Microsoft, ώστε αφενός μεν να δημιουργηθεί ντόρος και βιασύνη για αγορά των Vista προτού “διορθωθεί” το bug, αφετέρου να έχουν οι χρήστες περισσότερο χρόνο να δοκιμάσουν τα νέα Windows, μήπως και αλλάξουν γνώμη και δεν τα… απορρίψουν.

Link: http://www.dailytech.com/Extending+the+Vista+Activation+Grace+Period+to+120+Days/article5952.htm