Επανάσταση !! …

… στο χώρο της μικρο-τεχνολογίας και αυτό οφείλεται στο τσιπάκι που βλέπετε-δεν βλέπετε στο κέντρο της φωτογραφίας – ανάμεσα στα μολύβια! Η hewllett-Packard ανακοίνωσε σήμερα την δημιουργία ενός μικροσκοπικού τσίπ ικανού να κολληθεί επάνω ή να ενσωματωθεί σχεδόν σε οποιοδήποτε αντικείμενο και να παρέχει μέχρι 100 σελίδες των πληροφοριών κειμένων ή ενός ακουστικού αρχείου για το αντικείμενο στο οποίο έρχεται σε επαφή. Στις πιθανές εφαρμογές συνκαταλέγονται : η αποθήκευση των ιατρικών αρχείων ενός ασθενή νοσοκομείων σε βραχιόλι [wristband ], παροχή των οπτικοακουστικών συμπληρωμάτων στις κάρτες και τις φωτογραφίες , βοήθεια να καταπολεμηθεί η πλαστογραφεία στη φαρμακευτική βιομηχανία, προσθήκη της ασφάλειας στις κάρτες ταυτότητας και τα διαβατήρια, να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα τυπωμένα έγγραφα όπως τα εγχειρίδια εργαστηρίων που διαβάζονται μεγαλοφώνως μέσω του άλλου ψηφιακού εξοπλισμού σας, περιοδικά με περισσότερες ενσωματωμένες ψηφιακές πληροφορίες για κάθε ιστορία.

ΠΗΓΗ: http://www.gizmag.co.uk/go/5881/

http://cybereddie.blogspot.com