Ενίσχυση ΜμΕ για επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Με 11,2 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού και του τομέα της Πληροφορικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Προγράμματος Στήριξης 2000-2006.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπεγράφη, από τους υπουργούς Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, Τουριστικής Ανάπτυξης Φάνη Πάλλη Πετραλιά και τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστο Φώλια. Η προκήρυξη του Προγράμματος αφορά αποκλειστικά επενδύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εντάσσεται στην συνολική εκσυγχρονιστική προσπάθεια της χώρας αποσκοπώντας τόσο στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και στη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας.

Δυνητικοί ωφελούμενοι της παραπάνω δράσης είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος οι επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιούνται στις ακόλουθες 8 Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% για όλες τις αναφερόμενες Περιφέρειες και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης και για τις τρεις κατηγορίες μπορεί να ανέλθει έως και 200.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος στηρίζεται σε αυτό που εφαρμόζεται στο Γ΄ κύκλο προκήρυξης των ενισχύσεων των ΜμΕ του κλάδου του Τουρισμού και της Μεταποίησης (που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και σημείωσε θεαματικά υψηλό αριθμό υποβολής επενδυτικών προτάσεων) που διευκολύνει σημαντικά τους ενδιαφερόμενους επενδυτές μέσω :
– Της μείωσης της γραφειοκρατίας, της απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών (συμβάσεις με επενδυτές εντός 55 ημερών).
– Της διασποράς σημείων εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων.
– Της δημιουργίας οne stop shop για τον επενδυτή.
– Του περιορισμού του ρόλου του Δημοσίου.
– Της χρήσης ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης.
– Της αξιοποίησης Πληροφοριακού Συστήματος, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και τους εμπλεκόμενους.

ΠΗΓΗ: http://www.knowhow.gr/ecPage.asp?id=33692&nt=105