Ενδιαφέροντα sites: Newspond.com και Scrnshots.com

Δείτε μια καλοσχεδιασμένη αυτοματοποιημένη "μηχανή" συλλογής ειδήσεων:
http://www.newspond.com/

Δείτε και το http://www.scrnshots.com μια κοινότητα όπου σχεδιαστές μπορούν να ανεβάζουν και να μοιράζονται screenshots από ενδιαφέροντα και όμορφα sites και εφαρμογές.