Ένας χρόνος χωρίς πρόβλημα ασφάλειας για την MS SQL 2005

Οι υπεύθυνοι ασφάλειας στην Microsoft ανακοινωσαν πως η MS SQL 2005 δεν είχε κανένα πρόβλημα ασφάλειας για ένα ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό είναι πως όπως και σε άλλα προγράμματα ( προφανώς ο ΙΕ δεν είναι ένα από αυτά) εφάρμοσαν το Security Development Lifecycle

Η ανακοίνωση: http://blogs.technet.com/security/archive/2006/11/07/sql-server-2005-1-year-and-not-yet-counting.aspx