Ένα ελάττωμα σε router της Cisco μπορεί να κάνει ευάλωτα τα δίκτυα που το χρησιμοποιούν

Οι κατασκευαστές δικτυακού κυρίως hardware της εταιρείας Cisco, δήλωσαν ότι μερικοί από τους routers τους μπορεί να επιτρέψουν επιθέσεις τύπου denial-of-service.

http://www.electricnews.net/news.html?code=9548304