Έλληνες hackers χάκεψαν το Κέντρο Πυρηνικών Μελετών και Ερευνών (CERN) και τον Large Hadron Collider (LHC)

Η Telegraph αναφέρει ότι Έλληνες χάκερς κατάφεραν να πετύχουν στιγμιαία πρόσβαση σε μερικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Κέντρου Πυρηνικών Μελετών και Ερευνών (CERN) του Large Hadron Collider (LHC) στις 10η Σεπτεμβρίου. Οι επιστήμονες που εργάζονται στο Κέντρο Πυρηνικών Μελετών και Ερευνών (CERN), ανησύχησαν ιδιαίτερα γιατί οι χάκερς έφτασαν πολύ κοντά στην δυνατότητα να ελέγξουν πλήρως το σύστημα όπου θα μπορούσαν να ανοιγοκλείνουν κάποια μέρη του τεράστιου ανιχνευτή.

Το defacement που κάνανε και η σελίδα που ανεβάσανε οι Έλληνες hackers: