Εκτυπωτής – ψωμιέρα

Κάποιος καλός κύριος από το αμέρικα που προφανώς περνάνε από τα χέρια του πολλοί εκτυπωτές, αντί να τους πουλήσει στο eBay αποφάσισε να κάνει κάτι εποικοδομητικό για την οικογένεια του: μια ψωμιέρα!!!!

( Φάνη εκείνον τον epson που είναι πάνω στο ράφι τον χρειάζεσαι;; :diastrofi: )