Έκθεση: Το Open Source δεν αποτελεί πλέον ένα βιώσιμο επιχείρηματικό μοντέλο

Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από μια εταιρεία αναλυτών την 451 Group, το ανοιχτό λογισμικό δεν είναι πλέον το επιχειρηματικό μοντέλο που μπορεί να αποφέρει κέρδη σε όσους επενδύσουν σε αυτό.

Η κλασική ερώτηση που υποβάλλεται στους περισσότερους προμηθευτές λογισμικού ανοιχτού κώδικα, είναι πως περιμένουν να κερδίσουν χρήματα από μια τέτοια δραστηριότητα και συνήθως έχει την εξίσου αναμενόμενη και συνηθισμένη απάντηση «χρεώνοντας τους πελάτες για την προσαρμογή και την υποστήριξη του λογισμικού»

Η Group 451 με την έκθεση της ισχυρίζεται πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί επιχειρησιακό πρότυπο. (Open source is not a business model)

Ολόκληρη η έκθεση της Group 451 συνόλου 71 σελίδων, πωλείται έναντι 3.750 $ και για να ολοκληρωθεί αναλύθηκαν οι επιχειρηματικές στρατηγικές που ακολουθούν 114 μεγάλες εταιρείες και προμηθευτές σχετικές με τον χώρο του open source όπως η IBM, Red Hat και Oralce.

Μια περίληψη της μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω blog:
http://blogs.the451group.com/opensource/2008/10/13/open-source-is-not-a-business-model/
 

Ολόκληρο το άρθρο (στα Αγγλικά):
http://www.readwriteweb.com/archives/report_says_pure_open_source_is_not_viable.php

Απόπειρα αυτόματης μετάφρασης από το babelfish:
http://babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-res&trurl=http%3A%2F%2Fwww.readwriteweb.com%2Farchives%2Freport_says_pure_open_source_is_not_viable.php&lp=en_el&btnTrUrl=Translate