Εξωτερικός USB 2.0 δίσκος 160 GB με βιομετρικό κλείδωμα

Το LockBox είναι ένας βιομετρικός σκληρός δίσκος USB που κλειδώνει ώστε να αποτρέψει την αναρμόδια πρόσβαση. Δεδομένου ότι ξεκλειδώνει μέσω ενός αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι μόνο οι άνθρωποι που εγκρίνετε θα έχουν πρόσβαση στα ιδιωτικά σας δεδομένα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον LockBox ως ενιαίο σκληρό δίσκο ή να τον χωρίσετε σε ένα έως επτά partitions στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες που εσείς θα ορίσετε. Η πρόσβαση στο βιομετρικό σκληρό δίσκο μπορεί επίσης να γίνει μέσω ενός καθορισμένου από το χρήστη κωδικού πρόσβασης.
Για να κλειδώσετε τον δίσκο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αποτυπωμάτων ή απλώς να κλείσετε τον υπολογιστή σας. Δεδομένου ότι όλες οι πληροφορίες διαμόρφωσης αποθηκεύονται στον βιομετρικό σκληρό δίσκο, η χρήση του δεν περιορίζεται σε έναν μόνο υπολογιστή και με το αποσπώμενο καλώδιο USB 2.0 γίνετε ιδιαίτερα απλή υπόθεση η μεταφορά του.
Η τιμή του είναι: 279.99 $

http://www.smarthome.com/5167.html