Εξομοίωση PC σε MAC

Με το Microsoft Virtual PC για Mac έκδοση 7, είναι δυνατή η πρόσβαση σε αρχεία, προγράμματα, δίκτυα και συσκευές . Το Virtual PC 7, που είναι συμβατό με το Mac G5, παρέχει σοβαρές βελτιώσεις σε υποστήριξη, ταχύτητα και αξιοπιστία.

http://www.microsoft.com/mac/products/virtualpc/virtualpc.aspx