Εξασφαλίστε την θέση σας για μια ζωή!

Δουλεύετε σε μια εταιρεία πληροφορικής και φοβάστε να μην χάσετε την θέση σας; Υπάρχει λύση! Διαβάστε αυτό το άρθρο ( http://thc.org/root/phun/unmaintain.html ) και θα μάθετε πώς να γράφετε κώδικα που δεν είναι δυνατόν να συντηρηθεί από κανένα άλλον.

Προσοχή!!! Αν το παρακάνετε δεν θα μπορεί να συντηρηθεί ούτε από εσάς!!