Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΓΓΕΤ- ΑΙΤ: ‘Προηγμένα Συστήματα Τηλεματικής Οχημάτων’ [14-25 Νοεμβρίου]

Κατά το διάστημα 14-25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο ΑΙΤ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Προηγμένα Συστήματα Τηλεματικής Οχημάτων”, το οποίο επιδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τον ΗΛΠΑΠ και την ΕΘΕΛ, και δίδεται χωρίς χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τεχνολογίες με πιθανές εφαρμογές σε οχήματα και τηλεματική. Τα θέματα θα είναι προσανατολισμένα σε τεχνολογίες επεξεργασίας ήχου και εικόνας (προσδιρισμός θέσης και ταυτότητας ανθρώπων και αντικειμένων), καθώς και περιρρέουσας ευφυείας. Ακόμα περιλαμβάνονται ενότητες σχετικά με ασφάλεια, ενεργό έλεγχο θορύβου και διαχείριση/οργάνωση στόλου οχημάτων (fleet-management). Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 56 περίπου ωρών, από τις οποίες 14 περίπου ώρες θα αφορούν πρακτικές ασκήσεις επεξεργασίας σηματών, και επίδειξη συστημάτων στο smart lab του ΑΙΤ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις του στις περιοχές της επεξεργασίας πολυμεσικών σημάτων και διαλογισμικού με έμφαση σε θέματα περριρέουσας ευφυείας. Το επίπεδο θα είναι εισαγωγικό αλλά τα συστήματα που θα παρουσιαστούν θα είναι state-of-the-art and beyond.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
– Η εκπαίδευση στελεχών ΗΛΠΑΠ/ΕΘΕΛ σε νέες τεχνολογίες
– Η ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου στελεχών (Αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ) σε θέματα επεξεργασίας πολυμέσων για υποστήριξη εφαρμογών περιρρέουσας ευφυείας (ambient intelligence).
– Η ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου στελεχών (Αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ) σε θέματα διαλογισμικού υψηλών επίδόσεων για δικτυακή μεταφορά πολυμέσων και ολοκλήρωση σχετικών εφαμογών επεξεργασίας πολυμέσων.

Δεν καθορίζεται κάποιο minimum παρακολούθησης. Σημειώνεται όμως ότι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης ολοκλήρου ή μισού σεμιναρίου, όσοι με βάση τα (ημερήσια) παρουσιολόγια συμπληρώσουν επαρκή αριθμό ωρών.
Συγκεκριμένα:
– Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μισού σεμιναρίου σε όσους παρακοληθοήσουν 50%-85% των ωρών.
– Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης ολόκληρου του σεμιναρίου σε όσους παρακοληθοήσουν πλέον του 85% των ωρών.

Αν υπάρχουν λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με το τεχνικό περιεχόμενο των διαλέξεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Ιωάννη Σολδάτο, jsol@ait.edu.gr, τηλ: 210 6682759.

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με την κα. Μπατιλέσκα στο τηλέφωνο 2106682721, ή ηλεκτρονικά στο mmpa@ait.edu.gr.

Η γλώσσα εργασίας είναι η ελληνική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο http://www.ait.edu.gr/Publevents/ProstoProgram.pdf