Εκκαθάριση μελών log.gr

Έγινε μια διαγραφή ορισμένων εγγεγραμμένων μελών που είχαν δώσει λάθος στοιχεία, δεν είχαν συμπληρώσει σωστά emails, δεν είχαν κάνει ποτέ login ή είχαν κάνει διπλοεγγραφές (διαγράφηκε το ένα από τα δυο accounts, όποιο δεν είχε βαθμούς) και είμαστε πλέον συνολικά 287 εγγεγραμμένα μέλη. Το newsletter της εβδομάδας το στέλνουμε σήμερα Τρίτη, επειδή χρειαζόταν να βρούμε κάποια mails που είχαν συμπληρωθεί λανθασμένα και δημιουργούσαν πρόβλημα στην αποστολή του.
Οποιοδήποτε μέλος έχει προτάσεις για το site, απορίες ή πρόβλημα πρόσβασης είτε επειδή είχε δώσει λάθος στοιχεία κατά την εγγραφή είτε επειδή δεν έλαβε ποτέ email με τα στοιχεία του, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το info@log.gr ή webmaster@log.gr για να του τα στείλουμε με email.
Επίσης δημιουργήσαμε και εφαρμογή μαζικής αποστολής ειδοποίησης με email των μελών που έχουν μηδέν βαθμολογία, πράγμα που σημαίνει πως για κάποιο λόγο δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν login στο site, αποστέλλοντας τους ξανά τα στοιχεία τους.