Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία νέων ειδικοτήτων στο ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης

Το Δημόσιο ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τις επιθυμίες και προσδοκίες των μελλοντικών σπουδαστών του, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους που σκέφτονται να το επιλέξουν για την αρχική επαγγελματική τους κατάρτιση, να συμμετάσχουν στην επιλογή των ειδικοτήτων της επόμενης περιόδου. 

Αυτό μπορεί να γίνει, αφιερώνοντας ελάχιστο χρόνο, και επιλέγοντας εκείνες που τους ενδιαφέρουν, από μια λίστα ειδικοτήτων τις οποίες μπορεί να υποστηρίξει το ΙΕΚ.

http://iek-alexandr.evr.sch.gr/survey