106 εκατομμύρια Downloads των Windows XP SP2

Μέσα σε δυο μήνες περίπου η Microsoft διένειμε 106 εκατομμύρια αντίγραφα των Windows XP Service Pack 2, από τα οποία τα 90 εκ. κατέβηκαν μέσω της διαδικασίας αυτόματης ενημέρωσης των Windows και τα υπόλοιπα 16 εκ. μοιράστηκαν σε CDs που παραγγέλθηκαν από το site της Microsoft ή από άλλους συνεργάτες της

http://www.entmag.com/news/article.asp?EditorialsID=6413
http://www.miami.com/mld/miamiherald/business/national/9971537.htm
http://www.certcities.com/editorial/news/story.asp?EditorialsID=718