Είναι αθώο το antispyware που χρησιμοποιείτε???

Θέλετε να μάθετε αν το antispyware που χρησιμοποιείτε είναι καθαρό ή περιέχει και αυτό spyware? Θέλετε να μάθετε αν το antispyware που χρησιμοποιείτε βγάζει ψεύτικα alerts? Τότε εδώ είναι οι απαντήσεις:

http://www.spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm