Ειδική έκδοση του Firefox για το eBay.

Το eBay και το Mozilla Foundation συνεργάστηκαν για την κατασκευή μιας έκδοσης του Firefox,ειδικά για τη χρήση στο eBay.
Ο νέος browser γίνεται πιο λειτουργικός για τις αγορές στο eBay, με τη χρήση μερικών Addons. Ο στόχος του eBay για την συνεργασία αυτή, ήταν οι δημοπρασίες να γίνονται με ασφάλεια και οι χρήστες να είναι συνεχώς ενήμεροι για τις εξελίξεις των αγοραπωλησιών, χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Πηγή:http://pages.ebay.co.uk/firefox/